Σελίδες

Thursday, May 15, 2014

Όσο Μπορείς-Κ.Π. Καβάφης/ As Much As You Can-C.P. Cavafy

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινήν ανοησία,
ώς που να γίνει σα μια ξένη φορτική.


And if you can’t shape your life the way you want,
at least try as much as you can
not to degrade it
by too much contact with the world,
by too much activity and talk.

Try not to degrade it by dragging it along,
taking it around and exposing it so often
to the daily silliness
of social events and parties,
until it comes to seem a boring hanger-on.


Tuesday, May 13, 2014

Not Another Post About Gay Rights

This post is not about gay rights, but about something a friend of mine, Maria said. Maria, coming from a religious family, always wears skirts (except P.E.). It's not something Zoey, Georgia and I mind, but a lot of people bully her about that.
She just said that it's not possible for people to accept gay people, when they can't accept a clothing choice of a person.
In my opinion, I don't think that the greek society is going to embrace the LGBT community in the near future.
We should start taking little steps and accept goth/emo/scene/etc people first.
I think that the majority of the greek population (mostly people 40+) are in a great percentage ignorant about teenagers who cut themselves, with low self esteem issues, with suicidal thoughts and if they do, they don't pay as much attention as needed. And that sucks, because these people are our parents.
The main reason of this is the fact that there were rapid changes in everything since our parents were teenagers. My parents didn't even have a tv in their house when they were kids.
Let's get this straight. It's too early for Greece to accept a lot of things.

Monday, May 5, 2014

YOUTUBE STUFFFFFFF


I love that guy.

Which One is More Diffecult?

Math or English? Science or Literature? Physics or History?

Personally speaking, I hate everything that has to do with Mathematics. I find them extremely difficult. The only one of these I like is Geometry. I actually prefer reading and learning stuff.
But I'm not here to talk about me. I'm here to get some things straight.

Some people sometimes find things you think they are easy actually difficult.

The way people don't want me to start about how easy it is to learn History, I dont want them to rant about how does Algebra seems like a game.
I admit that sometimes, I feel the urge to do it too. But I don't. Mostly. And when I do, I feel bad. Why? Because people tend to have different interests and tend to have a different way of thinking and people tend 
to be different.

Why I made this post? Because we have a Science test on Wednesday and everyone is so chilled and acting all "So what?" because nearly everyone in my class likes Science and stuff.

And I have studied all weekend so yeah, I guess I can take a freaking break and smash my keyboard and pretend posting something in my blog right?

See yuo soon,
Vcay
xxxxxxx